Big mac meny pris

Et produkt som sier mye om landets prisnivå

Det er ikke like enkelt å skulle forklare konsumindeks prisen, inflasjon og alt slikt til skolebarn. Mange voksne sliter også med å forstå denne informasjon. Så det hjelper å kunne forklare slike begreper med å trekke inn velkjente eksempler. Et slikt eksempel er Big Mac Meny pris, fordi ”alle” vet hva de får når de kjøper et slikt produkt. Dette gjør at det blir enklere å illustrere prisforskjeller.

Et fast produkt

McDonalds har lagt til ekstra i menyen, slik som ekstra stor burger, ekstra pommes frites og lignende. Ser man på standard eller medium menyen så er den helt lik den man har hatt siden 1990-tallet. Dette gjør det svært enkelt å sammenligne prisene og se hva som har endret seg fra da til nå. Det er ikke dermed sagt at en Big Mac meny pris er urovekkende dyr eller har økt enormt. Den er fremdeles en av de rimeligste på markedet, og nettopp derfor en god målestokk.

Likt produkt i flere land

En Big Mac meny er stort sett lik i alle europeiske land. I Amerika er størrelsene større, men størrelsene er også voksende i flere andre land. Folk ønsker å spise mer og McDonalds svarer med å gi større porsjoner. Så man må ta noen forbehold når man skal se på dette. Samtidig gir en Big Mac meny pris en god indikasjon på hva andre varer koster i et land. Er prisen hos McDonalds høy, så vil man se at prisnivået generelt er høyt. Er prisen lav, så vil også andre varer koste mindre.

Lønnsnivå

I tillegg til å kunne si noe om matvare prisene i et land, så vil også en Big Mac meny pris kunne si noe om lønnsnivået. Dette fordi lønnen hos McDonalds er minstelønn eller lavere. Så høye priser på menyene indikerer også høye arbeidskostnader.

Lønnsnivå
Det er også interessant å se på alderen på de som jobber på McDonalds. I Norge og i Europa generelt er dette ofte yngre mennesker som er i starten av karrieren sin. I Amerika er det i mange tilfeller eldre mennesker som ikke får andre jobber og kanskje ikke klarer å leve på sin pensjon.

McDonalds kan brukes i flere matematiske modeller

Takket være deres standardiserte produkter og utsalgsteder spredd over hele verden, åpner McDonalds for flere muligheter for å sammenligne priser, arbeidsforhold og annet over landegrensene. Spesielt ungdom kan dra nytte av at man bruker denne kjeden som eksempel for å forklare relativt kompleks matte.